top
1
Dane podstawowe
sGrupa / model

Odbiór samochodu

  (rrrr-mm-dd)

:

Zwrot samochodu

  (rrrr-mm-dd)

:Rezerwacja telefoniczna:
kom. + 48 607 457 367
kom. +48 695 654 535
tel/ fax + 48 32 284 51 96
office@silvercar.pl


Warunki wynajmu Wypożyczalni Samochodów SILVERCARDoba wynajmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu. Przedłużenie najmu o 59 minut ponad pełną dobę powoduje obciążenie o następny dzień. Zgłoszenie chęci przedłużenia wynajmu winno napłynąć do wypożyczalni samochodów SILVERCAR w min. 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. W przeciwnym razie pojazd może być zgłoszony jako skradziony.

 

2. Stawka najmu obejmuje koszty przeglądów oraz pełne ubezpieczenie. Stawki najmu nie obejmują kosztów paliwa.

 

3. W przypadku uszkodzenia lub utraty wynajętego samochodu lub jego części, pożaru, wybicia szyby lub kradzieży, Najemca jest za nie odpowiedzialny. Odpowiedzialność Najemcy ograniczona jest do udziału własnego, który w zależności od grupy samochodu wynosi:


150 Euro + 23% Vat - Gr. A i E

250 Euro + 23% Vat - Gr. B

300 Euro + 23% Vat - Gr. B+, C, D

 

4. Odpowiedzialność Najemcy może być zniesiona całkowicie lub częściowo w przypadku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia SCDW oraz STP.

Super Collision  Damage Waiver ( SCDW ) - znosi udział własny w przypadku uszkodzenia w wyniku kolizji i szkód parkingowych, z wyłączeniem kradzieży, wynosi dodatkowo:


         20 EURO  za dobę (1 dzień) 

         15 EURO  za dobę (2 dni) 

         10 EURO  za dobę (3-13 dni)

           8 EURO  za dobę (14 dni  i więcej)


 Super Theft Protection ( STP ) - redukuje lub znosi udział własny w          przypadku kradzieży, wynosi dodatkowo 5 Euro brutto za dobę.


5. Uszkodzenia opon, szyb, anten,zamków , lusterek bocznych (także na parkingu), podwozia samochodu oraz wycieraczek, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów) nie są objęte ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy.

 

6. Wymiana i naprawa pękniętej opony jest dokonywana na koszt i przez Najemcę.

 

7. Ubezpieczenie od wypadków i kradzieży ( SCDW, STP ) traci ważność i Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i wypadki oraz kradzież wynikające z jawnych zaniedbań, celowego działania lub używania przez niego alkoholu lub narkotyków.

 

8. W razie wypadku lub kradzieży pojazdu obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne poinformowanie wypożyczalni samochodów SILVERCAR oraz policji, zwrot kluczyków i dokumentów pojazdu oraz dostarczenie możliwie jak najszybciej raportu powypadkowego, kopii swojego prawa jazdy i dokumentu tożsamości. Niedopełnienie obowiązku zwrotu kluczyków i dokumentów pojazdu skutkuje obciążeniem Najemcy całkowitą wartością pojazdu/szkody. Celem uniknięcia opłaty udziału własnego, w sytuacji, gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy jest dostarczenie raportu policyjnego określającego sprawcę zdarzenia.

 

9. Najemcą lub użytkownikiem pojazdu mogą być osoby w wieku powyżej: 21 lat (grupa A, B, B+, E), 25 lat (grupa C, D).

 

10. Najemca musi posiadać ważne prawo jazdy od co najmniej 1-go roku oraz ważny paszport lub dowód osobisty. Prawo jazdy musi być ważne na terenie Polski.

 

11. Wypożyczonym samochodem może kierować tylko osoba, która zawarła umowę.

 

12.Samochód wynajmowany jest z pełnym zbiornikiem paliwa. W przypadku zwrotu samochodu z niepełnym zbiornikiem paliwa Najemca jest zobowiązany do zapłaty kosztów brakującego paliwa w kwocie 1,5 Euro +23 %  VAT za każdy brakujący litr paliwa. Najemca odpowiedzialny jest za tankowanie samochodu właściwym rodzajem paliwa.

  

13. Przy wyjazdach poza granice Polski, Najemca potrzebuje zezwolenie SILVERCAR oraz  pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 25 Euro brutto. Wynajętym samochodem Najemca może poruszać się tylko w krajach Unii Europejskiej.


14. Umowy najmu i faktury są skalkulowane w polskich złotych w oparciu o ceny średniego kursu EURO w NBP w dniu zawarcia umowy.


15. W razie wypadku lub nieprzydatności do użytku pojazdu, SILVERCAR dostarczy samochód zastępczy max w ciągu 24 godz. Od uzyskania informacji, że samochód jest niesprawny. Żadna naprawa nie może być dokonana bez wiedzy i zgody SILVERCAR.


16. Wypożyczalnia samochodów SILVERCAR zaleca parkowanie samochodu na parkingach strzeżonych oraz nie pozostawianie dowodu rejestracyjnego  oraz innych rzeczy wartościowych w pojeździe. Zawsze należy zabierać kluczyki z pojazdu oraz zamykać pojazd  ilekroć  Najemca (kierowca) go opuszcza.


17. Na życzenie wypożyczającego istnieje możliwość podstawienia i zwrotu samochodu za dodatkową opłatą 0,25 Euro + 23% Vat za kilometr. 


18. Wszystkie wynajmy samochodów  po godzinie 24:00 podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 20 Euro brutto.


 

Nissan Micra Automat i Skoda Rapid ON Automat już dostępne!

 TYLKO W SILVERCAR!

 

SPRAWDŹ!

 

PROMOCJA!   !!!

 

Cennik obowiązuje do dnia 30.11.2015 r. Sprawdź nasze nowe niższe ceny   !!!

Kia Sportage 1,7 ON - nowoczesna, bogato wyposażona, bezpieczna. Sprawdź naszą ofertę